Croese-Thuisoptiek & Coronavirus

Vanaf 6 juli j.l. is er enige verruiming gekomen in de maatregelen t.a.v. van het Covid-19 virus.

Veel zorgcentra en thuiszorgorganisaties verruimen hun bezoekregeling ook t.a.v. de mobiele opticien.

Op 6 mei j.l. schreef ik:

Afgelopen weken heb ik, op voorhand van deze uitkomst, al de nodige zaken voorbereid. Zo zal ik bij binnenkomst handschoenen dragen om de apparatuur te plaatsen en zal deze handschoenen voor de daadwerkelijke oogmeting vervangen. Ook zal ik een gelaatsscherm en mondkapje dragen om een zo veilig mogelijke werkplaats te waarborgen. Alle gepaste brilmonturen en apparatuur zullen na gebruik gereinigd worden.

Ik kan u melden dat er bij mij geen verruiming plaatsvindt. Ik zal komende tijd de huisbezoeken zoals bovenstaand aanhouden.

Graag zie ik u reactie, voor het maken van afspraak voor een oogmeting, tegemoet! U kunt u mij bereiken op mobiel nummer 06-21542636. Ook kunt u een mail sturen naar: info@croese-thuisoptiek.nl of via de contactpagina van deze site. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Graag gezond tot binnenkort en een hartelijke groet,

Marco Croese

 

Hoe werkt een oogmeting

Een oogmeting kan altijd op locatie worden verricht. In de eigen vertrouwde omgeving weet u na ongeveer 30 minuten precies waar u aan toe bent.

Allereerst meet ik met een lensmeter de sterkte van de brillenglazen door van de huidige bril. Dit is de sterkte waarmee ik de oogmeting begin. Deze sterkte zet ik in een pasbril met behulp van pasglaasjes. Ik laat u eerst met het rechteroog naar een beeldscherm kijken waarop zich letters bevinden en vraag in hoeverre u deze letters kunnen lezen. Door de antwoorden die ik op deze vragen krijg verander ik de pasglaasjes en maak de letters steeds kleiner totdat er met het kleinste, leesbare, lettertje geen beter kijkresultaat bereikt kan worden. Vervolgens toon ik een rood en groen vlakje op het beeldscherm en verfijn het resultaat. Hierna laat ik u met het linkeroog naar het beeldscherm kijken en herhaal de stappen die ik met het rechteroog heb gedaan. Deze meting geeft het resultaat voor de afstandssterkte.  Dan laat ik u met beide ogen naar het beeldscherm kijken en controleer het resultaat. Tot slot kijkt u met beide ogen naar een leestekst door pasglaasje zodat we ook de leessterkte kunnen bepalen.

Impressie brillenbeurs Parijs 2017

Nieuws van uw opticien

Vierstroom Ledendag 2018