Beeldschermbrillen

Wat is het verschil tussen een beeldschermbril, leesbril en multifocaal bij beeldschermwerk?

Comfortabel werken achter het beeldscherm krijg je als je:

 • Lichaamshouding goed is
 • En je over de juiste bril beschikt

Zoals je op de onderstaande tekening kunt zien vallen twee zaken op.

 1. De zithouding en dan m.n. de rug
 2. De hoofdhouding

Bij de leesbril moet de persoon te veel naar voren leunen om de tekst goed te kunnen lezen. Een leesbril beschikt maar over één sterkte. Dus ook maar over één werkafstand.

Een multifocaal glas beschikt eigenlijk over minimaal drie verschillende sterkten.

 1. 6m en verder
 2. Tussengebied 2 tot 5m
 3. Leesgebied 35 tot 40cm

Multifocale glazen bevatten naast een leeszone en een vertegedeelte een overgangszone zodat ook voor tussengelegen afstanden een deel van de bril bruikbaar is. In het algemeen zijn “normale” multifocale brillen slechts beperkt bruikbaar voor intensief beeldschermgebruik. Dit gezien het feit dat slechts een beperkt deel van het glas bruikbaar is voor het kijken op het beeldscherm. Hierdoor wordt tijdens het werk een vaste stand opgedrongen van het hoofd, hetgeen ergonomisch niet aan te bevelen is.

Bij de beeldschermbril is de lichaams- en hoofdhouding (ergonomie) ‘natuurlijk’. Hierdoor zal er langer en gezonder achter het beeldscherm gewerkt kunnen worden!

Voordat iemand een beeldschermbril aanpast zijn de volgende zaken heel belangrijk:

 • Wat is/zijn de gebruik(werk)afstand(en) die nodig zijn?
 • Werk je statisch of dynamisch?

Bij statisch bedoelen wij dat je alleen de afstanden tot het beeldscherm en je lees- of invoerwerk gebruikt. Wil je lopen of verder weg kijken moet je je bril afzetten. Deze glazen genereren de breedste kijkgedeelten omdat je maar twee sterkten nodig hebt. Deze glazen noemen we Easywork-MID (Office-1).

Bij dynamisch bedoelen we dat je verder moet kunnen kijken dan je beeldscherm. Deze glazen noemen we Easywork-PAL (Office-3). Dit kan een voordeel zijn voor een:

 • Receptioniste
 • Voorzitter/notulist vergadering
 • Presentatie
 • Planner. Moet vanaf zijn werkplaats op een planbord kunnen kijken
 • De secretaresse die haar blikveld tot een ander persoon moet wenden die tegenover haar zit/staat.

Grofweg bestaan er drie varianten met betrekking tot beeldschermbrillen:

 1. Monofocale (lees)brillen
 2. Monofocale leesbrillen met extra leesbereik (Office-1)
 3. Multifocale datacomfort brillen (Office-2)
 4.  Brillen voor Visuele vermoeidheid (Office-3)

Ad.1 Monofocale brillen

Bij intensief beeldschermwerk heeft een monofocale bril voor een kijkafstand van circa 60 cm de voorkeur. Monofocale glazen zijn vaak voldoende als men op 1 brandpuntafstand leest; bv. als er consequent met een documenthouder wordt gewerkt. Het is met name geschikt voor personen die blind kunnen typen.

Ad.2 Monofocale brillen met extra leesbereik

In die situatie waarin men op 40 tot 60 cm moet lezen en de gewone monofocale leesbril niet toereikend is. De monofocale bril met extra leesbereik biedt een leesbereik van 40 tot 90 cm en is met name geschikt voor bureauwerk (beeldschermwerk) en werkzaamheden op armlengte (bv. electromonteurs; laboranten; Cad-cam werkers).

De werkafstand en de leesadditie zijn hier erg belangrijk. Door te rekenen met deze gegevens kun je werkafstanden verschuiven.

Deze glazen heten: Office-1

Ad.3 Multifocale datacomfort brillen

Er bestaan derhalve speciale multifocale beeldschermglazen (multifocaal data) waarbij het deel dat geschikt is voor beeldschermwerk groter is dan in multifocale glazen voor algemeen gebruik. Ook hoeft u de bril niet af te zetten als u gaat lopen in de kantoor/werkruimte.Zoals in het onderstaande schema vermeld wordt is de bruikbare werkafstand ongeveer 4 m. In principe kunt u de gehele dag,  binnen een ruimte, de bril dragen. U moet alleen niet vergeten als u naar huis gaat de bril af te zetten. De bril is niet geschikt voor algemeen gebruik zoals autorijden, etc.!

Deze glazen heten: Office-2

Ad.4. Brillen voor Visuele vermoeidheid

Office-3 is het glas dat visuele vermoeidheid kan opheffen.

Bij Jong volwassen die veel met mobile devices werken kan in het oog een bepaalde spanning ontstaan. Deze spanning kan een visuele vermoeidheid veroorzaken. Om de ogen wat meer rust te geven, is het plezierig om voor het lezen iets meer plus (+) sterkte toe te voegen. Het zal bij het lezen veel meer ontspanning geven. De plus (+) correctie is dermate klein dat we niet spreken van een multifocale bril voor algemeen gebruik. Toch kan een bril met Easywork-Pulseo de gehele dag gedragen worden. Bij standaard multifocale glazen passen we een sterkte toe vanaf S+1.00. De leeftijdsgroep van diegene die standaard multifocale glazen gebruiken is 40+.

Easywork-Pulseo heeft twee kijkgedeelten en kan voor alle leeftijden aangepast worden.

 1. Voor veraf, 6m en verder
 2. Een kleine correctie onderin het glas van ongeveer S+0.50

Hierdoor krijgen de ogen met lees- en beeldschermwerk iets ondersteuning. Let wel, het is geen multifocaal glas!